Cymdeithas Ddyslecsia Gorllewin Cymru

Gwnaiff Cymdeithas Ddyslecsia Gorllewin Cymru eich helpu i ddod i wybod mwy am ddyslecsia.

Byddwn yn cynnal cyfarfodydd lle bydd siaradwyr yn gallu dweud wrthych am wahanol agweddau ar y cyflwr hwn, ac am welliannau posibl; trafod  addysg hefyd a rhoi gwybod ichi beth y mae ysgolion lleol yn ei wneud i liniani'r broblem.
mily and friends who are dyslexic.
 

Gwnaiff Cymdeithas Ddyslecsia Gorllewin Cymru eich helpu i ddod i wybod mwy am ddyslecsia.

Byddwn yn cynnal cyfarfodydd lle bydd siaradwyr yn gallu dweud wrthych am wahanol agweddau ar y cyflwr hwn, ac am welliannau posibl; trafod  addysg hefyd a rhoi gwybod ichi beth y mae ysgolion lleol yn ei wneud i liniani'r broblem.

Gellwch rannu profiadau pobl eraill a chlywed am rai llwyddiannau a gafwyd.

Mae gennym gylchlythyr i roi pob gwybodaeth ddiweddar  ichi , a bydd aelodau yn derbyn Contact, cylchgrawn y Gymdeithas Ddyslecsia brydeinig.
Byddwn yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol ar gyfer aedolion a phlant.

Mae gennym gymhorthlin: rhif y gellwch ei alw i gael cyngor:-

07702 665799

Amcanion:

Helpu pobl ddyslecsic, yn enwedig plant a'u teuluoedd, i'w galluogi i drechu eu hanawsterau ac ymestyn eu posibiliadau i'r pen;

Membership

WWda has two types of membership:

1.     Family Membership - Open to families or individuals such as a parent of a dyslexic, an adult dyslexic, teachers or anyone interested in dyslexia. This includes membership of the British Dyslexia Association unless otherwise specified. Membership costs £15.00 per annum and is payable by cheque to West Wales Dyslexia Association.

2.     Associate Membership - Open to institutions such as schools, colleges or businesses. Membership costs £20.00 per annum and is payable by cheque also.

If you would like to receive information about becoming a member, please email westwalesdyslexia@gmail.com

BACK TO THE TOP