Amcanion:

Helpu pobl ddyslecsic, yn enwedig plant a'u teuluoedd, i'w galluogi i drechu eu hanawsterau ac ymestyn eu posibiliadau i'r pen;
Casglu a rhyddhau gwybodaeth am ddyslecsia;
Rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd am ddyslecsia;
Hybu gwell dealltwriaeth mewn ysgolion ac athrawon;
Gofyn am gyfleusterau ac adnoddau addysgol gwell;
Os ydych un dymuno cael rhagor o wybodaeth amdanom, neu ymaelodi a'r gymdeithas, cysylltwch â:-  

Methu gwahaniaethu rhwng chwith a de.

 • Amharod i ddarllen yn uchel.
 • Methu canolbwyntio'n rhy hawdd.
 • Synnwyr cyfeiriad gwael.
 • Darllen yn araf.
 • Braidd byth yn darllen dim.
 • Methu gwneud dau beth ar yr un pryd.
 • Meddwl yn gyflym.
 • Defnyddio'r gair 'anghywir' trwy gamgymeriad.
 • Methu'n lân â sillafu.
 • Amharod i ysgrifennu llythyrau.
 • Gallu cyflawni gorchwylion ymarferol ac adeiladal yn ddidrafferth.
 • Methu cofio negeseuon
 • Cymysgu gwahanol rifau ffon.
 • Methu ailadrodd rhestri tuag yn ol.
 • Casau llenwi ffurflenni.
 • Lletwith.

A ydyw hyn yn eich atgoffa am rywun?
Chwi eich hun, efallai, neu eich plentyn.

Efallai mai dyslecsia yw'r broblem.

BACK TO THE TOP